• logo

Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam được thành lập từ 2005, là doanh nghiệp FDI với 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, bởi hai Công ty Rhythm Watch và Tohoku Rhythm.

TOP