• logo

Phòng sản xuất đúc nhựa được bắt đầu từ khi công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, là trung tâm trong việc triển khai các sản phẩm chính xác cung cấp cho các khách hàng. Chúng tôi có đủ năng lực, trang thiết bị hiện đại, cùng với đội ngũ quản lý, kỹ thuật viên có trình độ cao, có thể đáp ứng yêu cầu của các khách hàng khó tính nhất.

VJ

Hệ thống đảm bảo chất lượng được duy trì 24/24, kiểm soát chất lượng với các nhân sự được đào tạo bài bản, trang thiết bị tân tiến...là thế mạnh trong công tác quản lý của chúng tôi.

Đội ngũ kỹ thuật được đánh giá năng lực, nâng cao nghiệp vụ... định kỳ, thông qua đào tạo, huấn luyện từ các chuyên gia cấp cao trong tập đoàn. Năng lực sản xuất của trang thiết bị luôn được đảm bảo một cách tuyệt đối với các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, bổ sung, thay thế... nhằm đảm bảo kế hoạch giao hàng một cách tuyệt đối.

Việc hệ thống hóa trong quản lý cũng đang được triển khai sâu rộng, đảm bảo các rủi ro phát sinh ở mức thấp nhất.

Chúng tôi tự tin dẫn đầu trong việc tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao nhất!

TOP