• logo

Mục tiêu thách thức

  • Thứ ba, 15:27 Ngày 08/08/2023
  • * Phạm vi: Giảm phát thải CO2 (Phạm vi 1+2)
    * Chỉ tiêu: 
    - Đến năm 2030 giảm 30% lượng khí thải CO2 so với năm 2018
    - Đến năm 2050 Lượng phát thải ròng khí CO2  bằng 0. 

    TOP