• logo

Thông báo trúng tuyển công nhân VA2.VJ - Đi làm 26.07.2022

 • Thứ ba, 08:12 Ngày 26/07/2022
 • STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán Trình độ Ngày phỏng vấn Đề xuất tuyển dụng
  (Đạt/Không đạt)
  1 Ngô Thị Thủy 18/03/1994 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  2 Nguyễn Thị Linh 24/01/1994 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  3 Nguyễn Thị Len 03/10/1993  Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  4 Trương Thị Hồng Giang 08/12/1998 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  5 Tạ Thị Oanh 11/02/2002 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  6 Đỗ Thị Nhung 06/10/2003 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  7 Nguyễn Thị Liễu 25/10/1993 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  8 Ngô Thu Thảo 04/01/1991 Mê Linh, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  9 Nguyễn Huyền Trang 18/08/2000 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  10 Nguyễn Thị Ly 24/01/2003 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  11 Nguyễn Thị Hương 25/10/1992 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt (VJ)
  12 Đoàn Thị Khánh Linh 25/12/1999 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  13 Lê Thị Hồng 19/09/1989 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  14 Nguyễn Thị Định 16/10/1997 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  15 Tạ Thị Luyến 14/07/2004 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  16 Nguyễn Văn Hào 03/01/1986 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  17 Bùi Văn Việt 09/05/2001  Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  18 Đàm Ích Quỳnh 11/01/2004 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt
  19 Trần Văn Phương 12/09/1990 Sóc Sơn, Hà Nội THPT 20/07/22 Đạt (VJ)
  TOP