• logo

Công Ty TNHH RHYTHM PRECISION Việt Nam

Địa chỉ: lô 42 & 87a, Khu Công Nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 582 1661 | Fax: (024) 3 295 9074
Email: sales@rhythmvn.com | Website: www.rhythm.com.vn

TOP